top of page

ÚVĚR PRO SVJ NA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU

Víte předběžně cenu a potřebovali byste znát za jakých podmínek, a kde byste dostali nejvýhodnější úvěr. S bankami jsme v každodenním kontaktu, známe jejich podmínky, jednotlivé výhody i nevýhody. Umíme poradit. Můžeme vyřešit i na dálku. Ale v případě citlivých finančních informací, raději volíme cestu osobního setkání. Máte dotazy, chtěli byste více informací, napište či zavolejte. Rádi pomůžeme.

2.jpg

Často se setkáváme s domy, kde se SVJ rozhodlo jít postupnou cestou rekonstrukce a nechtějí jít do financování prostřednictvím úvěru. Samozřejmě i toto je možná cesta. Nicméně jít cestou postupných oprav, které se neopírají o žádnou projektovou dokumentaci, a tudíž zde chybí plán a návaznost jednotlivých prací není vždy šťastné řešení. Navíc takto si vlastníci nemohou zažádat ani o případné dotace.

Je tedy vhodnější úvěr?

Pokud zvažujete rekonstrukci určitě se vyplatí nechat si zpracovat finanční analýzu tj. vypracování možnosti financování; kolik bude plánovaná rekonstrukce stát, zda je potřeba navýšit stávající fond oprav, popřípadě o kolik. Určitě, vázat se úvěrem na nepřiměřeně dlouho nechce nikdo. V případě rekonstrukce bytového domu je to ale spíše investice. V konečném efektu totiž vlastníkům bytů více přináší, než bere. Na jedné straně sice musíte splácet úvěr a úroky, na straně druhé však můžete ihned snížit zálohy na teplo.

Samozřejmě, vždy ale záleží na tom, jaké podmínky bude váš úvěr mít. Je důležité si uvědomit, že ho budete splácet řadu let a jistě by vás nepotěšilo zjištění, že původní představy o výhodnosti náhle vypadají docela jinak. Jak bychom tedy měli postupovat, aby byl opravdu co nejvýhodnější?

Na co je možné úvěr využít?

Nejčastěji se úvěrem financuje rekonstrukce obvodového pláště domu – tedy zateplení fasády a střechy, výměna oken a podobně. Úvěr je možný využít také pro modernizaci či výměnu výtahu nebo vnitřních rozvodů v domě, případně výstavbu vlastní kotelny. Lze jím financovat prakticky až 100 % rekonstrukce, a to formou úvěru bez zajištění, kdy limit na jednu bytovou jednotku činí 500 000 korun. Výhodná je možnost úvěru bez poplatků

Jedním ze základních parametrů úvěru by měla být možnost nedočerpat celou částku, aniž byste byli penalizováni nebo museli hradit poplatky navíc. Občas se totiž stane, že během revitalizace vzniknou dodatečné náklady. Navýšení úvěru je přitom poměrně složitá procedura, proto je výhodné připravit úvěr o něco vyšší s možností čerpat jen tolik, kolik budete skutečně potřebovat. Úroky se pak platí pouze z vyčerpané částky, takže se nemusíte obávat žádných výdajů navíc.

Hledejte banku se zkušenostmi

Úvěry dnes nabízí řada bank a zprostředkovatelů. Vybíráte-li ústav pro financování rekonstrukce bytového domu, je v první řadě nutné, aby se jednalo o instituci, která má s úvěry pro SVJ letité zkušenosti. Ideálně můžete oslovit zprostředkovatele, kteří Vás seznámí s nabídkou napříč bank, které úvěry pro SVJ nabízejí a ušetří vám obíhání jednotlivých institucí. Často mezi ně patří projekční kanceláře, které nabízejí přípravu rekonstrukcí v celé komplexnosti od projekce přes financování a dotace.

Nejen úroková sazba se počítá, ale i další výhody

Banky dnes  klienty lákají i na mimořádné splátky, odložené čerpání a různé bonusy v podobě příspěvků.

Nicméně, důležité je vyžádat si kompletní nabídku úvěru se všemi základním parametry. Teprve srovnání jednotlivých nabídek úvěru se všemi údaji by mělo být rozhodující pro finální volbu.

Pohlídejte si poplatky

Se zřízením úvěru je spojeno také mnoho bankovních poplatků. Mezi nejčastější patří poplatky za zpracování úvěru, ty jsou většinou stanoveny pevnou částkou, nebo poplatky za vedení úvěrového účtu. Dalším poplatkem, se kterým se můžete setkat, je například poplatek za nečerpání úvěru, tzv. závazková provize, který je stanoven určitou procentní částkou z nečerpané částky úvěru atd. Když víte, na co se zaměřit, můžete vždy s bankou vyjednat ty nejvýhodnější podmínky a ušetřit tak na poplatcích.

Dlužníci v domě

Při žádosti o úvěr bude vždy danou banku zajímat i počet dlužníků v domě a to, zda a jakou formou výbor SVJ situaci řeší. Jak ale mohou dlužníci ovlivnit splácení úvěru? Především je třeba počítat s udržením či vytvářením průběžné rezervy pro případ, kdy některý z vlastníků přestane platit svůj díl do „fondu oprav“. Splátka úvěru z fondu dlouhodobých záloh je vždy nastavena maximálně na 80 % měsíčního příjmu do fondu dlouhodobých záloh. Pro SVJ tak zůstává dostatečný finanční objem jak na běžné i nepředvídané výdaje, tak i jako případná rezerva na dlužníky. Samozřejmě platí, že osoba odpovědná za správu společných částí, tedy společenství vlastníků jednotek, je povinno průběžně sledovat platební morálku členů společenství a pokud možno rychle řešit případné dluhy.

Můžeme při nesplácení úvěru přijít o byt?

Úvěr na rekonstrukci bytového domu se dnes většinou poskytuje bez zajištění. Při financování rekonstrukce úvěrem se na jeho splácení podílí členové společenství prostřednictvím příspěvku do fondu dlouhodobých záloh – tzv. fond oprav. Současně ručí v poměrech svých spoluvlastnických podílů za jeho dosud nesplacenou část. Podle průměrné výše poskytovaných úvěrů se tato částka obvykle pohybuje kolem 400 000 Kč na jednu bytovou jednotku max. částka je 500 000 Kč. Obávat se nemusíte ani navýšení měsíčních výdajů. Úvěr se standardně splácí z fondu oprav. Jeho výše musí být nastavena tak, aby postačovala na splátku úvěru a současně nebyly ohroženy výdaje na běžný provoz domu, včetně určité rezervy. Na základě několika jednoduchých údajů lze propočítat, jakou částku úvěru budete odhadem potřebovat a jaká by právě ve vašem případě byla ideální výše plateb do „fondu oprav“. Důležité totiž je, aby vždy zůstala bezpečná rezerva.

Úvěr rozumný způsob financování

Úvěrování rekonstrukce domu se dnes považuje za zcela běžné a bankovní úvěr je zcela nepochybně dobrým a rozumným nástrojem pro financování oprav domu. Zvláště pak, když se zváží různé způsoby financování domu, včetně jejich přínosů jako např. energetické úspory, zhodnocení bytů v opraveném domě i negativních dopadů spojených s případným odkládáním oprav.

Mgr. Marie Protivánková

 

Máte  zájem o nabídku, obraťte se na nás. Rádi  připravíme finanční kalkulaci i pro váš dům.

Řekněte si o konzultaci zdarma

Zanechte nám pár základních údajů o vašem domě a my vám poradíme zdarma a nezávazně.

České centrum bydlení s.r.o

tel: 775 56 36 50

Děkujeme za zprávu, ozveme se Vám

bottom of page