top of page

Nechte si zpracovat projektovou dokumentaci

Nabízíme svým klientům individuální přístup. Nekreslíme od stolu, budeme se s Vámi scházet a projekční přípravu konzultovat tak, abychom našli to nejlepší řešení a vy jste věděli, co se děje a proč se to děje.

V oblasti projektování a inženýringu bytových domů se pohybujeme již 15 let. Tudíž mnoho zkušeností a vyřešených problémů za sebou.

20200205_104039.jpg

Vypracujeme průkaz energetické náročnosti a projektovou dokumentaci 

Tepelně technické výpočty a projekt zpracováváme ve vzájemné shodě, nestane se tedy situace, že si dokumenty odporují. Řídíme se dle požadavků platných předpisů zvláště pak stavebního zákona. Dbáme na přání klienta. Dle požadavků klienta předepisujeme minimální požadavky na použité výrobky a materiály.  Zpracujeme architektonické návrhy barevnosti fasády, které se mohou samozřejmě měnit či upravovat, tak aby vyhovovaly vkusu členů SVJ či bytového družstva.

Vyřídíme stavební povolení/ohlášení stavby

Po zpracování projektu podáváme žádost na dotčené orgány a následně žádost o stavební povolení/ohlášení, tyto procesy vyžadují poměrně významný čas, který se však snažíme zkrátit na minimum. Díky našim zkušenostem jsme schopni předvídat např., v které lokalitě bude úřad vyžadovat zprávu ornitologa kvůli hnízdění rorýse obecného či netopýra.

  •  

Vypracujeme výkaz výměr

Bezprostředně po vypracování projektu zpracováváme také výkaz výměr, který se striktně drží projektové dokumentace, ale zahrnuje i věci, které standardně nejsou součástí projektu, protože nepodléhají stavebnímu povolení např. řešení zúžení zasklení lodžií, sušáky na prádlo apod. Výrobky a materiály jsou zde specifikovány v podrobnosti, kterou si určí zástupci SVJ či bytového družstva. Jedině na základě výkazu výměr, lze od realizačních firem získat porovnatelné nabídky.

Zpracujeme zadání pro výběrové řízení

Máme zkušenosti se zpracováváním zadání dle Zákona o veřejných zakázkách. Výběrové řízení umíme zpracovat dle přání a požadavků klienta v různých stupních podrobnosti. Vždy však dbáme na to, aby měly firmy stejné podmínky a aby neměly možnost zhoršovat kvalitu výrobků a materiálů pod hranici stanovenou klientem.

Porovnáme realizační firmy a jejich nabídky

Hodnocení přihlášených firem provádíme na základě jejich nabídek, ale i podkladů z rejstříků, ať už jde o počet zaměstnanců, či o účetní uzávěrku atd. Dbáme o to, aby měl klient vždy co nejvíce informací k rozhodování. Vlastní nabídky firem hodnotíme nejen z hlediska ceny, ale i dodržení zadání a zároveň ostatních parametrů jako jsou např. pojištění, doba realizace apod.  Výsledkem je doporučení realizační firmy, která nejlépe odpovídá hodnotícím parametrům, nicméně finální vyhodnocení zůstává vždy na klientovi.

Pomůžeme při uzavírání smlouvy s realizační firmou

Klientovi můžeme nabídnout náš návrh smlouvy o dílo, který může být součástí podmínek výběrového řízení, nebo si klient může vyžádat návrhy smluv od realizačních firem.

Zajistíme stavební dozor

Pokud nemá klient osobu, která by ho mohla při jednání s realizační firmou ve věcech technických zastupovat, nabízíme stavební dozor.

Řekněte si o konzultaci zdarma

Zanechte nám pár základních údajů o vašem domě a my vám poradíme zdarma a nezávazně.

České centrum bydlení s.r.o

tel: 775 56 36 50

Děkujeme za zprávu, ozveme se Vám

bottom of page